Organizacja slubu, sali, kamerzysty, sukni, garnituru, przyspiewki - organizer slubny

Kultura na ślubieSavoir-vivre – nazwa pochodzi od słów fr. savoir – wiedzieć i vivre – żyć – oznacza dosłownie „znajomość życia” - są to dobre maniery, towarzyski     konwenans, znajomość obowiązujących zwyczajów czy reguł grzecznościowych obowiązujących w danym środowisku. Warto zapoznać się z prezentowanym poniżej ślubnym savoir-vivrem. Nieznajomość niektórych zasad, może sprawić, że nawet nieświadomie sprawimy komuś przykrość, urazimy go czy też popełnimy gafę, przed którą łatwo można się ustrzec.

 

Treść zaproszenia ślubnego

Na zaproszeniach powinny znaleźć się następujące informacje:

 • kto zaprasza
 • kogo zaprasza
 • czy zaproszeni jesteśmy z osobą towarzyszącą (jeżeli nie utrzymujemy bliskiego kontaktu z zapraszaną osobą i nie znamy imienia i nazwiska jego partnera/partnerki dopuszczalny jest dopisek z osobą towarzyszącą; można oczywiście zapytać bezpośrednio lub też przez znajomych o imię i nazwisko zapraszaną osobę) – pamiętajcie, żeby w przypadku, gdy na zaproszeniu podaliście informację, że zapraszacie z osobą towarzyszącą w momencie, gdy osoba wam potwierdza, że z kimś przyjdzie zapytać o dane osoby towarzyszącej, tak aby podczas przygotowania winietek wymienić tę osobę z imienia i nazwiska
 • czy zapraszamy parę z dziećmi (dopuszczalne jest wpisanie na zaproszeniu tekstu zapraszam Annę i Jana Kowalskich z dziećmi, można także wymienić każde z dzieci z imienia) – uwaga – jeżeli na zaproszenia nie ma informacji, o tym, że zapraszane są także dzieci, to znaczy, że młodzi zapraszają tylko rodziców, taką decyzję Młodej Pary należy uszanować - zdarzają się sytuacje, w których zaproszeni informują, że nie mają z kim zostawić dziecka i nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości, albo bezpośrednio zapytają czy mogą przyjść z dziećmi, powinniście wspólnie przemyśleć, jakie jest Wasze stanowisko, czy zdecydowanie chcecie wesele bez dzieci, czy jednak w niektórych przypadkach jesteście pójść na ustępstwo
 • kiedy ma się odbyć (data i godzina ślubu)
 • miejsce, w którym ma odbyć się ślub – należy podać adres kościoła bądź USC, jeżeli dojazd do kościoła nie jest oczywisty, warto dołączyć mapkę
 • miejsce , w którym ma odbyć się wesele – tu również należy podać adres lub ewentualnie załączyć mapkę, z instrukcją jak dojechać
 • jeżeli planujecie wesele w jakimś konkretnym stylu, warto taką informację umieścić na zaproszeniu
 • informację, do kiedy należy potwierdzić udział w uroczystości
  • R.S.V.P. (RSVP, R.s.v.p.) - Co to jest? - Skrótowiec ten pochodzi od francuskiego zwrotu - répondez s’il vous plaît – i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „proszę odpowiedzieć) – umieszczany jest na zaproszeniach wówczas, gdy zapraszający oczekuje, aby zapraszający potwierdził zamiar przybycia. Na zaproszeniach ślubnych należy umieścić informację do jakiej daty oczekujemy takiego potwierdzenia od zapraszanych gości (dobrze, gdy będzie to minimum 3-4 tygodnie przed weselem, tak byście zdążyli skontaktować się z osobami, które nie odpowiedziały na zaproszenie, żeby uściślić czy zamierzają przyjść na uroczystość czy nie). Warto podać numery kontaktowe u kogo można potwierdzić udział w uroczystości, często praktykuje się podawania na zaproszeniach dwóch numerów telefonów – jeden do Panny Młodej, drugi do Pana Młodego. Często Państwo Młodzi po uzyskaniu odmownej odpowiedzi od zaproszonych gości decydują się doprosić na wesele inne osoby - niestety niektóre osoby mogą poczuć się dotknięte takim późnym zaproszeniem, zwłaszcza jeśli oczekiwali tego zaproszenia i wiedzą, że reszta gości otrzymała je wcześniej, mogą one czuć się urażone, że nie zostały zaproszone w takim terminie, jak pozostali goście.

Przedstawienie gości

Przyjęcie weselne to okazja spotkania wielu nowych osób, w większości przypadków goście od Panny Młodej i od Pana Młodego nie znają się, także Panna Młoda może nie znać wszystkich krewnych swojego męża, a Pan Młody nie zna wszystkich powinowatych swojej małżonki. Przy przedstawianiu powinniśmy pamiętać o paru zasadach:

 

 • Państwo Młodzi przedstawiają sobie nawzajem gości, którzy się nie znają (w sytuacji, gdy akurat są obecni, oczywiście weselnicy szybko zapoznają się sami między sobą, bardzo często przy kieliszku)
 • Jeżeli gość przyprowadza na wesele osobę towarzyszącą, której Państwo Młodzi nie znają, to on wówczas powinien przy powitaniu/składaniu życzeń przedstawić tę osobę Młodej Parze
 • Mężczyzna jest przedstawiany kobiecie
 • Osoba młodsza jest przedstawiany osobie starszej
Pamiętajmy, aby przy przedstawianiu osób wyraźnie wymawiać ich imiona i nazwiska, ewentualnie stopień pokrewieństwa, tak by osoby, którym przedstawiamy nowe osoby miały szansę usłyszeć, to co mówicie.

Ubiór śluby

Savoir-vivre ślubnego ubioru:

 

 • kolor biały jest zastrzeżony wyłącznie dla Panny Młodej. Nawet jeśli sama Panna Młoda zrezygnuje z tradycyjnej, białej sukni ślubnej, to żadna z obecnych na przyjęciu weselnym pań nie powinna mieć na sobie białego ubrania,
 • jeśli ślub odbywa się w kościele, powinniśmy uszanować święte miejsce i unikać zbyt dużego roznegliżowania - nie epatujmy w kościele głębokimi dekoltami, odsłoniętymi ramionami, czy bardzo kusymi spódniczkami/sukienkami. Na ramiona zawsze można zarzucić szal, bolerko czy żakiet, a jeżeli koniecznie chcemy wystąpić w kusej kreacji, to rozważmy przebranie się po uroczystych zaślubinach w kościele,
 • Pan Młody powinien założyć garnitur lub frak; do niedawna nie zalecano brania ślubu w smokingu - był on zakładany zwykle późnym popołudniem przed godziną 19.00, natomiast uroczystości ślubne zwykle zaczynają się znacznie wcześniej, obecnie odchodzi się od tego
 • Pan Młody w klapie marynarki powinien mieć kwiat, który pasuje do kwiatów znajdujących się w wiązance ślubnej - najlepiej zamówić go razem z ślubną wiązanką

 

Comments powered by CComment

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież