Ilość osób: dwie drużyny kilku osobowe
Rekwizyty: zapałki

     Zabawa rozgrywa się w dwóch drużynach. Można łączyć ją z zabawami typu: WAŁEK, RODZINKA. Każda z drużyn ustawia się na przemian pan, pani, pan, pani... w rządku. Każda drużyna otrzymuje zapałkę, zapałka ta ma być przekazywana za pomocą ust kolejnemu zawodnikowi z drużyny. Ostania osoba z drużyny po otrzymaniu zapałki biegnie na początek i dalej przekazuje zapałkę. Zabawa toczy się dopóki osoba, która zaczynała zabawę nie będzie znowu pierwsza w rzędzie - drużyna, która szybciej przekaże zapałkę w swojej grupie wygrywa rundę. Każda kolejna runda zabawy jest trudniejsza – trudność polega na tym, że zapałki są skracane (łamane) o połowę swej długości, więc ostatni etap to już prawie pocałunki :). Podczas tej zabawy cały czas przygrywa skoczna muzyka.