Ilość osób: kilka par
Rekwizyty: sznurek ok. 20 m

 

Zabawa ta jest bardziej przyzwoita niż zabawa: SZNUREK (http://www.slubomania.pl/index.php/zabawy-weselne/30-sznurek-) Idea tej zabawy polega na przechodzeniu pod sznurkiem, można to także zrobić z długim drążkiem. Zabawa zaczynamy poprzez wybranie kilku par i zaproszenie ich na środek sali po jednej stronie. Na środku sali rozwija się sznurek i trzyma się go wysoko. Zadaniem par jest taniec i przejście pod sznurkiem w trakcie tańca nie dotykając sznurka lub rękoma podłogi. Za każdym utworem sznurek bardziej się opuszcza, wygrywa ta para która ostatnia się przejdzie bez dotykania sznurka i podłogi. Na weselach strażackich często bywa, że zabawę to prowadzi się przy użyciu węża strażackiego :)