dowod osobistyZwiązek małżeński zawarty w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny) lub w kościele (ślub konkordatowy) zmianie dane małżonków szczególnie Pani Młodej. Dowody osobiste ulegają unieważnieniu, a wydawane są bez opłat.  Dlatego warto już dzisiaj pomyśleć o tym i zapisać się na przypominajkę dostępną tu link.

 

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu:

Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę  licząc od daty zaistnienia zmiany. Dla obywateli przebywających poza granicami kraju okres ten wydłużono do 4 miesięcy.

Po ślubie zmianie ulegnąć mogą takie dane w dowodzie osobistym jak:
Nazwisko (przejęcie drugiego członu nazwiska,  zmiana nazwiska)
Adres zamieszkania zarówno jej jak i jego

Dowód osobisty podlega wymianie
w razie zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni

Wyrobienie nowego dowodu jest bezpłatne.

Więcej informacji wymaganych dokumentach do nowego dowodu osobistego na photoid.eu

 

dowód osobisty zdjęcie